Catalog Máy tuần tra bảo vệ Z-6200X

Catalog Máy tuần tra bảo vệ nhận dạng vân tay Z-6500F

Catalog máy tuần tra bảo vệ nhận dạng vân tay + truyền dữ liệu trực tuyến Z-6900F

Catalog Máy tuần tra bảo vệ xác minh vân tay + truyền dữ liệu trực tuyến FG-1 GPRS/Wifi

Catalog Máy tuần tra bảo vệ truyền dữ liệu trực tuyến Z-6700

Catalog Máy tuần tra bảo vệ định vị GPRS Z-6900 GPS

Catalog Máy tuần tra bảo vệ nhận dạng vân tay + truyền dữ liệu trực tuyến + GPS + Camera Z-8000

Catalog Máy tuần tra bảo vệ Chạy hệ điều hành Android Z-9000 PDA

Catalog trạm chuyển tiếp dữ liệu tuần tra Z-9200